Đất LUK là gì, có chuyển lên đất ở được không?

Đất LUK là gì?

Đất LUK là ký hiệu đất trồng lúa nước còn lại, thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định phân loại đất tại Việt Nam. Ký hiệu này giúp phân biệt với đất LUC (đất chuyên trồng lúa nước) và đất LUN (đất lúa nương).

Theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa thì đất chuyên trồng lúa nước (LUC) được hiểu là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm. Trong đất trồng lúa khác bao gồm cả đất trồng lúa nước còn lại (LUK) và đất trồng lúa nương (LUN).

Đất trồng lúa nước còn lại LUK được hiểu là loại đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.

Quy định sử dụng đất LUK

– Đảm bảo sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch, quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước còn lại, đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt.

– Sử dụng một cách hiệu quả, không bỏ hoang, không làm ô nhiễm hoặc thoái hóa đất trồng lúa. Nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định luật pháp hiện hành.

– Đảm bảo hoạt động canh tác đúng kỹ thuật, tăng vụ và luân canh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

– Cải tạo, bồi dưỡng làm tăng độ màu mỡ cho đất trồng lúa.

– Người sử dụng đất LUK cần thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền của mình trong suốt thời hạn sử dụng đất. Điều này dựa trên quy định về luật đất đai và một số quy định khác liên quan đến đất.

– Khi chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cơ cấu cây trồng, phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt.

Đất LUK có lên thổ cư được không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Luật Đất đai 2013, để bảo vệ đất nông nghiệp, nhà nước hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: “Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa”.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định đất nông nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì phải phù hợp quy hoạch và đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, việc chuyển đất LUK sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp chỉ bị hạn chế chứ không cấm. Do đó, có thể chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích nhà ở. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng đất này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Theo cafeland.vn

Tham gia thảo luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
error: Nội dung được bảo vệ!!
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon