Điều Kiện Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Cho Con

Khi bố mẹ tiến hành chuyển nhượng đất cho con cái phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con mới nhất hiện nay như thế nào?

1. Điều Kiện Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cho Con 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sự tham gia thỏa thuận của các bên liên quan. Cụ thể, sẽ có sự chuyển giao quyền sử dụng đất từ người sở hữu đất hợp pháp sang cho người khác, và không yêu cầu phải thực hiện đền bù. 

Trong đó, để được thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con, cả hai bên tham gia là bố mẹ và con cái đều cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được pháp luật quy định. 

Điều Kiện Đối Với Bố Mẹ 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, các điều kiện đối với bố mẹ bao gồm: 

– Có Giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013; 

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Đất không có tranh chấp;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Để chuyển nhượng đất cho con cần đáp ứng điều kiện theo quy định

Điều Kiện Đối Với Con Cái 

Đồng thời, con cái không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 191 Luật Đất đai 2013. 

“- Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 

– Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Tham gia thảo luận

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
error: Nội dung được bảo vệ!!
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon