Quận 1-TÂN PHÚ LAND

Tìm kiếm nhà đất

Quận 1

Bán nhà MT Phạm Ngũ Lão (p.Phạm Ngũ Lão, q.1) 4.1x20 1 trệt 2 lầu. Giá 51 tỷ

Bán nhà MT Phạm Ngũ Lão (p.Phạm Ngũ Lão, q.1) 4.1x20 1 trệt 2 lầu. Giá 51 tỷ

51 tỷ

Diện tích: 4.1x20

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Văn Thủ (p.Đa Kao, q.1)4.24x9 1 trệt 2 lầu. Giá 14.7 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Văn Thủ (p.Đa Kao, q.1)4.24x9 1 trệt 2 lầu. Giá 14.7 tỷ

14.7 tỷ

Diện tích: 4.24x9

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Cư Trinh (p.Nguyễn Cư Trinh, q.1) 3x10m 1 trệt 2 lầu. Giá 4.95 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Cư Trinh (p.Nguyễn Cư Trinh, q.1) 3x10m 1 trệt 2 lầu. Giá 4.95 tỷ

4.95 tỷ

Diện tích: 3x10

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo, Quận 1, DT 4.5x13m 1 trệt 3 lầu. Giá 12 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo, Quận 1, DT 4.5x13m 1 trệt 3 lầu. Giá 12 tỷ

12 tỷ

Diện tích: 4.5x13

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Hoàng Sa (p.Tân Định, q.1) 5x20 1 trệt 2 lầu 2 MT. Giá 23.5 tỷ

Bán nhà MT Hoàng Sa (p.Tân Định, q.1) 5x20 1 trệt 2 lầu 2 MT. Giá 23.5 tỷ

23.5 tỷ

Diện tích: 5x20

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Văn Cừ (p.Cầu Kho, q.1) 5.3x13m 6 lầu. Giá 19.6 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Văn Cừ (p.Cầu Kho, q.1) 5.3x13m 6 lầu. Giá 19.6 tỷ

19.6 tỷ

Diện tích: 5.3x13

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, DT 4x7.5m 2 lầu. Giá 7.5 tỷ

Bán nhà hẻm Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, DT 4x7.5m 2 lầu. Giá 7.5 tỷ

7.5 tỷ

Diện tích: 4x7.5

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 3x15.5 1 trệt 2 lầu. Giá 13.5 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 3x15.5 1 trệt 2 lầu. Giá 13.5 tỷ

13.5 tỷ

Diện tích: 3x15.5

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Thái Bình (p.Nguyễn Thái Bình, q.1) 4x22m 3 lầu. Giá 43 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Thái Bình (p.Nguyễn Thái Bình, q.1) 4x22m 3 lầu. Giá 43 tỷ

43 tỷ

Diện tích: 4x22

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm 4m Nguyễn Cành Chân, Quận 1, DT 3.12x10m 1 trệt 1 lửng 2 lầu ST. Giá 7.5 tỷ

Bán nhà hẻm 4m Nguyễn Cành Chân, Quận 1, DT 3.12x10m 1 trệt 1 lửng 2 lầu ST. Giá 7.5 tỷ

7.5 tỷ

Diện tích: 3.12x10

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 36.8m2 Nở hậu 5m. Giá 2.85 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 36.8m2 Nở hậu 5m. Giá 2.85 tỷ

2.85 tỷ

Diện tích: 36.8

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo (p.Cầu Kho, q.1) 3x10m. Giá 4.8 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo (p.Cầu Kho, q.1) 3x10m. Giá 4.8 tỷ

4.8 tỷ

Diện tích: 3x10

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Đình Xu (p.Cô Giang, q.1) 2.7x13m NH 5m 1 trệt 2 lầu. Giá 6.5 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Đình Xu (p.Cô Giang, q.1) 2.7x13m NH 5m 1 trệt 2 lầu. Giá 6.5 tỷ

6.5 tỷ

Diện tích: 2.7x13

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Văn Cừ (p.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) 3.5x15m 1 trệt 1 lửng. Giá 8.5 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Văn Cừ (p.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) 3.5x15m 1 trệt 1 lửng. Giá 8.5 tỷ

8.5 tỷ

Diện tích: 3.5x15

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 36.8m2 Nở hậu 5m. Giá 2.85 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Phi Khanh (p.Tân Định, q.1) 36.8m2 Nở hậu 5m. Giá 2.85 tỷ

2.85 tỷ

Diện tích: 36.8

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo (p.Cầu Kho, q.1) 3x10m. Giá 4.8 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Hưng Đạo (p.Cầu Kho, q.1) 3x10m. Giá 4.8 tỷ

4.8 tỷ

Diện tích: 3x10

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Đình Xu (p.Cô Giang, q.1) 2.7x13m NH 5m 1 trệt 2 lầu. Giá 6.5 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Đình Xu (p.Cô Giang, q.1) 2.7x13m NH 5m 1 trệt 2 lầu. Giá 6.5 tỷ

6.5 tỷ

Diện tích: 2.7x13

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Văn Cừ (p.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) 3.5x15m 1 trệt 1 lửng. Giá 8.5 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Văn Cừ (p.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) 3.5x15m 1 trệt 1 lửng. Giá 8.5 tỷ

8.5 tỷ

Diện tích: 3.5x15

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Thị Minh Khai (p. Bến Thành , q.1) 4x19.6 1 trệt 2 lầu ST. Giá 48 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Thị Minh Khai (p. Bến Thành , q.1) 4x19.6 1 trệt 2 lầu ST. Giá 48 tỷ

48 tỷ

Diện tích: 4x19.6

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Mạc Đĩnh Chi (p.Đa Kao , q.1) 3.9x14 1 trệt 1 lầu. Giá 22 tỷ

Bán nhà MT Mạc Đĩnh Chi (p.Đa Kao , q.1) 3.9x14 1 trệt 1 lầu. Giá 22 tỷ

22 tỷ

Diện tích: 3.9x14

Vị trí: Quận 1 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/04/2019

Chi tiết