Quận Tân Bình-TÂN PHÚ LAND

Tìm kiếm nhà đất

Quận Tân Bình

Bán nhà hẻm Trần Văn Quang, DT 75.6m2, 3 lầu, Giá: 8.7 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Văn Quang, DT 75.6m2, 3 lầu, Giá: 8.7 tỷ

8.7 tỷ

Diện tích: 75.6m2

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Phúc Chu, DT 4m x 10m, 2 lầu ST, Giá: 3.15 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Phúc Chu, DT 4m x 10m, 2 lầu ST, Giá: 3.15 tỷ

3.15 tỷ

Diện tích: 4m x 10m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Phan Sào Nam, DT 69m2, 2 lầu, Giá: 8 tỷ

Bán nhà hẻm Phan Sào Nam, DT 69m2, 2 lầu, Giá: 8 tỷ

8 tỷ

Diện tích: 69m2

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Phạm Văn Hai, DT 3.8m x 8.8m, 1 lầu, Giá: 4.45 tỷ

Bán nhà hẻm Phạm Văn Hai, DT 3.8m x 8.8m, 1 lầu, Giá: 4.45 tỷ

4.45 tỷ

Diện tích: 3.8m x 8.8m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Sỹ Sách, DT 7.6m x 12m, 1 lầu, Giá: 3.5 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Sỹ Sách, DT 7.6m x 12m, 1 lầu, Giá: 3.5 tỷ

3.5 tỷ

Diện tích: 7.6m x 12m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Lê Lai, DT 25m2, 2 tầng, Giá: 4.49 tỷ

Bán nhà hẻm Lê Lai, DT 25m2, 2 tầng, Giá: 4.49 tỷ

4.49 tỷ

Diện tích: 25m2

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Chánh Sắt, DT 5m x 30m, 4 lầu, Giá: 19 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Chánh Sắt, DT 5m x 30m, 4 lầu, Giá: 19 tỷ

19 tỷ

Diện tích: 5m x 30m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Lạc Long Quân, DT 34m2, 1 lầu, Giá: 3.8 tỷ

Bán nhà hẻm Lạc Long Quân, DT 34m2, 1 lầu, Giá: 3.8 tỷ

3.8 tỷ

Diện tích: 34m2

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Cộng Hòa, DT 7.2m x 34m, 2 lầu, Giá: 40 tỷ

Bán nhà MT Cộng Hòa, DT 7.2m x 34m, 2 lầu, Giá: 40 tỷ

40 tỷ

Diện tích: 7.2m x 34m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà 1 lầu hẻm Hồng Lạc, DT 4.1m x 33m, Sổ hồng riêng.

Bán nhà 1 lầu hẻm Hồng Lạc, DT 4.1m x 33m, Sổ hồng riêng.

8.75 tỷ

Diện tích: 4.1m x 33m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Bùi Thị Xuân, DT 40m2,  4 lầu, Giá: 6.6 tỷ

Bán nhà MT Bùi Thị Xuân, DT 40m2, 4 lầu, Giá: 6.6 tỷ

6.6 tỷ

Diện tích: 40m2

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Hoàng Bật Đạt, DT 4m x 12.6m, 1 lầu, Giá: 3.6 tỷ

Bán nhà hẻm Hoàng Bật Đạt, DT 4m x 12.6m, 1 lầu, Giá: 3.6 tỷ

3.6 tỷ

Diện tích: 4m x 12.6m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Núi Thành, DT 8.2m x 21m, 4 lầu ST, Giá: 31 tỷ

Bán nhà MT Núi Thành, DT 8.2m x 21m, 4 lầu ST, Giá: 31 tỷ

31 tỷ

Diện tích: 8.2m x 21m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Phạm Văn Bạch, DT 4m x 25m, 2 lầu ST, DT Giá: 12.85 tỷ

Bán nhà MT Phạm Văn Bạch, DT 4m x 25m, 2 lầu ST, DT Giá: 12.85 tỷ

12.85 tỷ

Diện tích: 4m x 25m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Huỳnh Văn Nghệ, DT 4.04m x 16m, 1 lầu, Giá: 4.35 tỷ

Bán nhà hẻm Huỳnh Văn Nghệ, DT 4.04m x 16m, 1 lầu, Giá: 4.35 tỷ

4.35 tỷ

Diện tích: 4.04m x 16m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT  Lê Đại Hành, DT 3.7m x 22m, 1 lầu, Giá: 12.2 tỷ

Bán nhà MT Lê Đại Hành, DT 3.7m x 22m, 1 lầu, Giá: 12.2 tỷ

12.2 tỷ

Diện tích: 3.7m x 22m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Duy Tân, DT 7m x 16m, cấp 4, Giá: 11.4 tỷ

Bán nhà hẻm Duy Tân, DT 7m x 16m, cấp 4, Giá: 11.4 tỷ

11.4 tỷ

Diện tích: 7m x 16m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Hoàng Việt, DT 3.95m x 15.5m, 2 lầu, Giá: 14.3 tỷ

Bán nhà hẻm Hoàng Việt, DT 3.95m x 15.5m, 2 lầu, Giá: 14.3 tỷ

14.3 tỷ

Diện tích: 3.95m x 15.5m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Phan Huy Ích, DT 4m x 5m, 1 lầu, Giá: 2.25 tỷ

Bán nhà hẻm Phan Huy Ích, DT 4m x 5m, 1 lầu, Giá: 2.25 tỷ

2.25 tỷ

Diện tích: 4m x 5m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Thánh Tông, DT 4m x 8m, 1 lầu, Giá: 3.35 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Thánh Tông, DT 4m x 8m, 1 lầu, Giá: 3.35 tỷ

3.35 tỷ

Diện tích: 4m x 8m

Vị trí: Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết