Quận 3-TÂN PHÚ LAND

Tìm kiếm nhà đất

Quận 3

Bán nhà MT Trần Quốc Toản (p.8, q.3) 10x15m 1 lửng 5 lầu. Giá 45 tỷ

Bán nhà MT Trần Quốc Toản (p.8, q.3) 10x15m 1 lửng 5 lầu. Giá 45 tỷ

45 tỷ

Diện tích: 10x15

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Điện Biên Phủ (p.3, q.3) 40m2 1 trệt 2 lầu. Giá 8.9 tỷ

Bán nhà hẻm Điện Biên Phủ (p.3, q.3) 40m2 1 trệt 2 lầu. Giá 8.9 tỷ

8.9 tỷ

Diện tích: 40

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Thiện Thuật (p.2, q.3)  3x9.2 4 tầng. Giá 12.8 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Thiện Thuật (p.2, q.3) 3x9.2 4 tầng. Giá 12.8 tỷ

12.8 tỷ

Diện tích: 3x9.2

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Lý Chính Thắng (p.8, q.3) 5x12m 1 trệt 3 lầu. Giá 6.6 tỷ

Bán nhà hẻm Lý Chính Thắng (p.8, q.3) 5x12m 1 trệt 3 lầu. Giá 6.6 tỷ

6.6 tỷ

Diện tích: 5x12

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Vườn Chuối  (p.4, q.3) 11.6x19m 2 tầng. Giá 30 tỷ

Bán nhà hẻm Vườn Chuối (p.4, q.3) 11.6x19m 2 tầng. Giá 30 tỷ

30 tỷ

Diện tích: 11.6x19

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.14, q.3) 36m2 1 lầu. Giá 5.1 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.14, q.3) 36m2 1 lầu. Giá 5.1 tỷ

5.1 tỷ

Diện tích: 36

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Cao Thắng (p.5, q.3) 4.12x15.8 1 trệt 4 lầu. Giá 14 tỷ

Bán nhà hẻm Cao Thắng (p.5, q.3) 4.12x15.8 1 trệt 4 lầu. Giá 14 tỷ

14 tỷ

Diện tích: 4.12x15.8

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Thiện Thuật (p.3, q.3) 3x10m 1 trệt 1 lửng 1 lầu. Giá 5.5 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Thiện Thuật (p.3, q.3) 3x10m 1 trệt 1 lửng 1 lầu. Giá 5.5 tỷ

5.5 tỷ

Diện tích: 3x10

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 5x12m 2 tầng. Giá 4.8 tỷ

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 5x12m 2 tầng. Giá 4.8 tỷ

4.8 tỷ

Diện tích: 5x12

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.14, q.3) 19.2m2 2 lầu. Giá 3.3 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.14, q.3) 19.2m2 2 lầu. Giá 3.3 tỷ

3.3 tỷ

Diện tích: 19.2

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Nguyễn Thiện Thuật (p.3, q.3) 36.2m2 1 trệt 1 gác. Giá 6 tỷ

Bán nhà hẻm Nguyễn Thiện Thuật (p.3, q.3) 36.2m2 1 trệt 1 gác. Giá 6 tỷ

6 tỷ

Diện tích: 36.2

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Thượng Hiền (p.4, q.3) 3x8m 1 trệt 1 lầu. Giá 3.65 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Thượng Hiền (p.4, q.3) 3x8m 1 trệt 1 lầu. Giá 3.65 tỷ

3.65 tỷ

Diện tích: 3x8

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 3.4x10.5m 1 trệt 2 lầu. Giá 5 tỷ

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 3.4x10.5m 1 trệt 2 lầu. Giá 5 tỷ

5 tỷ

Diện tích: 3.4x10.5

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.13, q.3) 4.5x6m 1 trệt 2 lầu. Giá 3.6 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.13, q.3) 4.5x6m 1 trệt 2 lầu. Giá 3.6 tỷ

3.6 tỷ

Diện tích: 4.5x6

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Lê Văn Sỹ (p.12, q.3) 4x7m 2 lầu. Giá 2.3 tỷ

Bán nhà hẻm Lê Văn Sỹ (p.12, q.3) 4x7m 2 lầu. Giá 2.3 tỷ

2.3 tỷ

Diện tích: 4x7

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/04/2019

Chi tiết

Bán nhà MT Nguyễn Thượng Hiền (p.4, q.3) 3x8m 1 trệt 1 lầu. Giá 3.65 tỷ

Bán nhà MT Nguyễn Thượng Hiền (p.4, q.3) 3x8m 1 trệt 1 lầu. Giá 3.65 tỷ

3.65 tỷ

Diện tích: 3x8

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 3.4x10.5m 1 trệt 2 lầu. Giá 5 tỷ

Bán nhà hẻm Cách Mạng Tháng 8 (p.11, q.3) 3.4x10.5m 1 trệt 2 lầu. Giá 5 tỷ

5 tỷ

Diện tích: 3.4x10.5

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.13, q.3) 4.5x6m 1 trệt 2 lầu. Giá 3.6 tỷ

Bán nhà hẻm Trần Quang Diệu (p.13, q.3) 4.5x6m 1 trệt 2 lầu. Giá 3.6 tỷ

3.6 tỷ

Diện tích: 4.5x6

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm Lê Văn Sỹ (p.12, q.3) 4x7m 2 lầu. Giá 2.3 tỷ

Bán nhà hẻm Lê Văn Sỹ (p.12, q.3) 4x7m 2 lầu. Giá 2.3 tỷ

2.3 tỷ

Diện tích: 4x7

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 13/04/2019

Chi tiết

Bán nhà hẻm  Vườn Chuối (p.4, q.3) 8x4.2m 2 MT 1 trệt 3 lầu. Giá 9.1 tỷ

Bán nhà hẻm Vườn Chuối (p.4, q.3) 8x4.2m 2 MT 1 trệt 3 lầu. Giá 9.1 tỷ

9.1 tỷ

Diện tích: 8x4.2

Vị trí: Quận 3 , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 12/04/2019

Chi tiết