Quận Phú Nhuận-TÂN PHÚ LAND

Tìm kiếm nhà đất

Quận Phú Nhuận

Bán Nhà Phùng Văn Cung , dt 45m2 , 1 trệt 1 lầu 2PN , P 07 Q PN giá 2.8 tỷ

Bán Nhà Phùng Văn Cung , dt 45m2 , 1 trệt 1 lầu 2PN , P 07 Q PN giá 2.8 tỷ

2.8 tỷ

Diện tích: 45m2

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Nguyễn Đình Chính , dt 4 x 14.2 , 1 trệt 2 lầu 4PN , P 15 Q PN giá 7.9 tỷ

Bán Nhà Nguyễn Đình Chính , dt 4 x 14.2 , 1 trệt 2 lầu 4PN , P 15 Q PN giá 7.9 tỷ

7.9 tỷ

Diện tích: 4 x 14.2

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Hoàng Diệu , dt 3 x 12 , trệt 1 lầu đúc , P 10 Q PN giá 3.4 tỷ

Bán Nhà Hoàng Diệu , dt 3 x 12 , trệt 1 lầu đúc , P 10 Q PN giá 3.4 tỷ

3.4 tỷ

Diện tích: 3 x 12

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Hồ Văn Huê , dt 67m2 , 1 trệt 2 lầu , P 09 Q PN giá 6.2 tỷ

Bán Nhà Hồ Văn Huê , dt 67m2 , 1 trệt 2 lầu , P 09 Q PN giá 6.2 tỷ

6.2 tỷ

Diện tích: 67m2

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Thích Quảng Đức , dt 30m2 , 1 lầu ST , P 05 Q PN giá 1.65 tỷ

Bán Nhà Thích Quảng Đức , dt 30m2 , 1 lầu ST , P 05 Q PN giá 1.65 tỷ

1.65 tỷ

Diện tích: 30m2

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Đoàn Thị Điểm , dt 50m2 , 1 trệt 2 lầu đúc ST , P 01 Q PN giá 4.8 tỷ

Bán Nhà Đoàn Thị Điểm , dt 50m2 , 1 trệt 2 lầu đúc ST , P 01 Q PN giá 4.8 tỷ

4.8 tỷ

Diện tích: 50m2

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 26/06/2019

Chi tiết

Bán Nguyễn Văn Đậu , dt 4 x 13 , 1 trệt 3 lầu , P 05 Q PN giá 5.7 tỷ

Bán Nguyễn Văn Đậu , dt 4 x 13 , 1 trệt 3 lầu , P 05 Q PN giá 5.7 tỷ

5.7 tỷ

Diện tích: 4 x 13

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Hoàng Hoa Thám , dt 3.5 x 11 , 1 trệt 2 lầu , P 05 Q PN giá 5.3 tỷ

Bán Nhà Hoàng Hoa Thám , dt 3.5 x 11 , 1 trệt 2 lầu , P 05 Q PN giá 5.3 tỷ

5.3 tỷ

Diện tích: 3.5 x 11

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Huỳnh Văn Bánh , dt 4.5 x 12.5 , trệt 1 lầu gỗ 2PN , P 13 Q PN giá 8.5 tỷ

Bán Nhà Huỳnh Văn Bánh , dt 4.5 x 12.5 , trệt 1 lầu gỗ 2PN , P 13 Q PN giá 8.5 tỷ

8.5 tỷ

Diện tích: 4.5 x 12.5

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 25/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Lê Văn Sỹ , dt 4 x 18 , 1 trệt 1 lầu , P 11 Q PN giá 14 tỷ

Bán Nhà Lê Văn Sỹ , dt 4 x 18 , 1 trệt 1 lầu , P 11 Q PN giá 14 tỷ

14 tỷ

Diện tích: 4 x 18

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 22/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Phan Xích Long , dt 3.7 x 10 , 1 trệt 3 lầu ST , P 02 Q PN giá 5.5 tỷ

Bán Nhà Phan Xích Long , dt 3.7 x 10 , 1 trệt 3 lầu ST , P 02 Q PN giá 5.5 tỷ

5.5 tỷ

Diện tích: 3.7 x 10

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 22/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Phan Đình Phùng , dt 3.2 x 7 , 1 trệt 2 lầu , P 01 Q PN giá 5.7 tỷ

Bán Nhà Phan Đình Phùng , dt 3.2 x 7 , 1 trệt 2 lầu , P 01 Q PN giá 5.7 tỷ

5.7 tỷ

Diện tích: 3.2 x 7

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 22/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Phan Đình Phùng , dt 3.8 x 11.9 , 1 trệt 1 lầu , P 15 Q PN giá 6.9 tỷ

Bán Nhà Phan Đình Phùng , dt 3.8 x 11.9 , 1 trệt 1 lầu , P 15 Q PN giá 6.9 tỷ

6.9 tỷ

Diện tích: 3.8 x 11.9

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Cầm Bá Thước , dt 4.5 x 12.5 , 4 lầu , P 07 Q PN giá 11.5 tỷ

Bán Nhà Cầm Bá Thước , dt 4.5 x 12.5 , 4 lầu , P 07 Q PN giá 11.5 tỷ

11.5 tỷ

Diện tích: 4.5 x 12.5

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Lê Văn Sỹ , dt 4 x 12.5 , 1 trệt 1 lầu , P 11 Q PN giá 5.65 tỷ

Bán Nhà Lê Văn Sỹ , dt 4 x 12.5 , 1 trệt 1 lầu , P 11 Q PN giá 5.65 tỷ

5.65 tỷ

Diện tích: 4 x 12.5

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Hồ Văn Huê , dt 4.3 x 16 , trệt lửng 3 lầu , P 09 Q PN giá 15.7 tỷ

Bán Nhà Hồ Văn Huê , dt 4.3 x 16 , trệt lửng 3 lầu , P 09 Q PN giá 15.7 tỷ

15.7 tỷ

Diện tích: 4.3 x 16

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Nguyễn Văn Trỗi , dt 4.3 x 16 , nhà nát , P 08 Q PN giá 6.3 tỷ

Bán Nhà Nguyễn Văn Trỗi , dt 4.3 x 16 , nhà nát , P 08 Q PN giá 6.3 tỷ

6.3 tỷ

Diện tích: 4.3 x 16

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Nguyễn Kiệm , dt 4.1 x 12.5 , lửng lầu 3PN , P 03 Q PN giá 5.9 tỷ

Bán Nhà Nguyễn Kiệm , dt 4.1 x 12.5 , lửng lầu 3PN , P 03 Q PN giá 5.9 tỷ

5.9 tỷ

Diện tích: 4.1 x 12.5

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Phùng Văn Cung , dt 3.8 x 7 , NH 3.9m , 1 trệt 2 lầu 2PN , P 02 Q PN giá 3.25 tỷ

Bán Nhà Phùng Văn Cung , dt 3.8 x 7 , NH 3.9m , 1 trệt 2 lầu 2PN , P 02 Q PN giá 3.25 tỷ

3.25 tỷ

Diện tích: 3.8 x 7

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/06/2019

Chi tiết

Bán Nhà Hoàng Văn Thụ , dt 3.5 x 15.1 , 1 lầu 2PN , P 09 Q PN giá 8.7 tỷ

Bán Nhà Hoàng Văn Thụ , dt 3.5 x 15.1 , 1 lầu 2PN , P 09 Q PN giá 8.7 tỷ

8.7 tỷ

Diện tích: 3.5 x 15.1

Vị trí: Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/06/2019

Chi tiết