Điều khoản sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với tanphuland.vn!

1. Quyền Sử Dụng

1.1. Tanphuland.vn cung cấp dịch vụ đăng tin bất động sản chỉ dành cho nhân viên của công ty chúng tôi.

1.2. Sản phẩm đăng tin phải được chủ nhà hoặc chủ đầu tư gửi và được chúng tôi xác nhận trước khi xuất bản.

2. Trách Nhiệm Nội Dung

2.1. Nhân viên chịu trách nhiệm đầy đủ về nội dung và độ chính xác của thông tin mà họ đăng tải.

2.2. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định.

3. Bảo Mật Thông Tin

3.1. Mọi thông tin và dữ liệu cá nhân của nhân viên, chủ nhà, chủ đầu tư, người gửi bán hoặc cho thuê được bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

4. Thay Đổi và Hủy Bỏ Tin Đăng

4.1. Nhân viên có thể yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ tin đăng bất kỳ lúc nào thông qua hệ thống quản lý.

5. Hạn Chế Trách Nhiệm

5.1. Tanphuland.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với các thay đổi.

7. Liên Hệ

Mọi thắc mắc hoặc đề xuất có thể được gửi đến Email: diaoctanphu.vn@gmail.com

Hotline: 0888.79.89.79

Cảm ơn bạn đã sử dụng Tanphuland.vn

So sánh các bảng liệt kê

So sánh