Bản đồ quy hoạch TPHCM đến năm 2025

Hoàn thành thủ tục rà soát, đánh giá quy hoạch chung Tp.HCM

Mới đây, báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, UBND Tp.HCM xác định, công tác rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đã hoàn thành. Tp.HCM đang chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Đề cương và dự toán để lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon