Căn cứ tính tiền thuê đất

Gia hạn hơn 10.000 tỷ tiền thuế và tiền thuê đất

Trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ, trong đó thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ, tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng. Việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất thực hiện theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4. Theo Tổng cục Thuế, việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon