chi phí xây dựng

Liệu có tính thêm VAT cho chi phí xây dựng trong dự toán?

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn ODA thì chi phí xây dựng trong dự toán có phải tính thêm 10% thuế giá trị gia tăng hay không? Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau: Tại Điều 44 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon