Giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

Chia tài sản chung khi ly hôn.

Phân chia tài sản sau khi ly hôn là một quy định bắt buộc phải thực hiện, Hai bên (vợ và chồng) có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật: Sau khi ly hôn có 2 vấn đề chính cần được giải quyết là...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon