kênh đầu tư 2021

Những kênh đầu tư mà người Việt thường đầu tư là gì?

Tại Việt Nam, có thể thống kê được 5 kênh đầu tư (lớp tài sản) chính mà người Việt hay phân bổ vốn vào nhất, gồm: Bất động sản, chứng khoán, tiết kiệm, trái phiếu và vàng. Trái phiếu doanh nghiệp Tuy nhiên, sự ấm lên gần đây của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể là...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon