Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn

Chia tài sản ra sao? Nếu sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Trường hợp nam nữ sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì khi chia tay, tài sản sẽ được chia theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh
0888.79.89.79
icons8-exercise-96 chat-active-icon