Gia hạn hơn 10.000 tỷ tiền thuế và tiền thuê đất

Trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ, trong đó thuế giá trị gia tăng khoảng 6.400 tỷ, tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ đồng.

Việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất thực hiện theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4.

Theo Tổng cục Thuế, việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 để trợ lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó do Covid-19, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn nhưng số lượng doanh nghiệp nộp đơn chưa nhiều (do còn hạn đến 30/7), một số ít trường hợp chưa nắm rõ nội dung.

Cơ quan Thuế cho biết, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020 cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ôtô… và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm.

Báo cáo từ Tổng cục Thuế ghi nhận, tổng số thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Theo CafeLand

So sánh các bảng liệt kê

So sánh